UBND thành phố Hải Phòng ban hành Kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2012 09/02/2012

Nhằm tuyên truyền, phổ biến kịp thời, đầy đủ những văn bản pháp luật liên quan đến đời sống của các tầng lớp nhân dân; nâng cao hiểu biết, nhận thức pháp luật; xây dựng ý thức tự giác thi hành pháp luật trong cán bộ, công chức, nhân dân; đồng thời, tiếp tục nhân rộng những hình thức, phương pháp tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật có hiệu quả, Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng đã ban hành Kế hoạch tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2012 trên địa bàn thành phố.

Thái Bình ban hành kế hoạch phổ biến giáo dục pháp luật năm 2012 07/02/2012

Ngày 17/01/2012 UBND tỉnh Thái Bình đã ban hành Quyết định số 221/QĐ - UBND phê duyệt kế hoạch công tác phổ biến giáo dục pháp luật năm 2012 trên địa bàn tỉnh Thái Bình.

Có tiền, Tư pháp Quảng Bình sẽ đầu tư cho công tác hòa giải 02/02/2012

Là người làm công tác phổ biến giáo dục pháp luật (PBGDPL) nhiều năm của ngành Tư pháp Quảng Bình, chị Nguyễn Thị Lài, Tỉnh ủy viên, Phó Giám đốc Sở Tư pháp luôn trăn trở: “Vấn đề không phải là hình thức PBPL chưa phong phú, chưa đa dạng, hấp dẫn mà vấn đề là nhiều người dân còn nghĩ những gì tư pháp mang đến cho họ là chưa thực sự cần thiết”. Nhân dịp đầu xuân, Báo Pháp Luật Việt Nam đã có cuộc trò chuyện để nghe chị tâm sự về nghề.

Yên Bái: Tổng kết cuộc thi viết tìm hiểu Luật Phòng, chống bạo lực gia đình 19/01/2012

Thực hiện Kế hoạch số 57/KH-UBND ngày 05/7/2011 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Yên Bái về tổ chức cuộc thi viết tìn hiểu Luật Phòng, chống bạo lực gia đình, Sở Tư pháp – cơ quan thường trực Ban tổ chức cuộc thi đã tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh xây dựng nội quy, quy chế, bộ câu hỏi và đáp án trả lời, đồng thời phát động cuộc thi.

Bình Định: Hội đồng phối hợp công tác phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh tổ chức phiên họp tổng kết công tác năm 2011, triển khai nhiệm vụ năm 2012 18/01/2012

Ngày 10/01/2012, Hội đồng phối hợp công tác phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh Bình Định tổ chức phiên họp tổng kết công tác năm 2011, triển khai nhiệm vụ năm 2012.

Tổ chức tập huấn cho hòa giải viên về kiến thức pháp luật và nghiệp vụ hòa giải ở cơ sở tại tỉnh Bắc Giang 11/01/2012

Ngày 09/01/2012, tại thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang, Bộ Tư pháp- Vụ PBGDPL đã phối hợp với Sở Tư pháp tỉnh Bắc Giang và Dự án phát triển tư pháp của cơ quan phát triển quốc tế Canada hỗ trợ tổ chức lớp tập huấn về kỹ năng hoà giải cho 100 học viên là cán bộ quản lý và người tham gia công tác hoà giải ở cơ sở của huyện chỉ đạo điểm- huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang.

Bà Rịa - Vũng Tàu: Hiệu quả thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW 10/01/2012

Nhận thức vai trò quan trọng của công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và để triển khai thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW, ngày 12/01/2004, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Bà Rịa - Vũng Tàu đã ban hành Chỉ thị số 31-CT/TU về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phổ biến giáo dục pháp luật.

Hiệu quả từ việc đa dạng hình thức phổ biến, giáo dục pháp luật ở phường Tân Lập, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hoà 09/01/2012

Là một trong những phường thuộc khu vực trung tâm thành phố Nha Trang, phường Tân Lập có 18 tổ dân phố với 3.155 hộ gia đình (1.4329 nhân khẩu). Trên địa bàn phường tập trung khá nhiều cơ sở kinh doanh thương mại, nhà hàng, khách sạn nên việc đưa các đường lối, chủ trương của Đảng và chính sách, pháp luật của nhà nước đi vào cuộc sống của mọi tầng lớp người dân có ý nghĩa vô cùng quan trọng trong việc đảm bảo an ninh trật tự và phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Đà Nẵng: Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật được các cấp, các ngành phối hợp thực hiện đạt hiệu quả cao 09/01/2012

Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn thành phố Đà Nẵng năm 2011 đạt được hiệu quả cao, ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, nhân dân được nâng lên rõ rệt. Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật đã và đang góp phần quan trọng vào sự nghiệp phát triển kinh tế, xã hội của thành phố và yêu cầu quản lý xã hội bằng pháp luật. Có được kết quả này là do các cấp uỷ Đảng, chính quyền địa phương xác định công tác phổ biến, giáo dục pháp luật là một bộ phận của công tác giáo dục chính trị tư tưởng, là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị.

Nghệ An: những kết qủa nổi bật trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật 06/01/2012

Triển khai Kết luận số 04-KL/TW của Ban Bí thư về tiếp tục triển khai Chỉ thị số 32-CT/TW ngày 19/12/2003 và các chương trình, đề án về công tác phổ biến, giáo dục pháp luật của Chính phủ, UBND tỉnh nghệ An đã chỉ đạo Hội đồng phối hợp công tác phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh, các cấp, các ngành triển khai nhiều giải pháp đồng bộ trong tổ chức thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn tỉnh.