Liên kết website

Thái Bình triển khai thực hiện “Ngày pháp luật” 28/02/2011

Sáng ngày 18/02/2011, UBND tỉnh Thái Bình tổ chức Hội nghị triển khai quán triệt Quyết định số 172/QĐ-UBND ngày 28/01/2011 về ban hành Kế hoạch thực hiện “Ngày pháp luật” tại các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh. Đồng chí Cao Thị Hải, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng phối hợp công tác phổ biến giáo dục pháp luật tỉnh đã dự và chủ trì Hội nghị. Tham dự Hội nghị có đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh, Chủ tịch Hội đồng phối hợp công tác phổ biến giáo dục pháp luật và Trưởng phòng Tư pháp 8 huyện, thành phố.

Hội đồng phối hợp công tác phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh Nam Định triển khai chương trình công tác năm 2011 25/02/2011

Sáng 22/02/2011, Hội đồng phối hợp công tác phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh Nam Định (Hội đồng) đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2010 và triển khai Chương trình trọng tâm của Hội đồng năm 2011. Tham dự Hội nghị có 23 đồng chí thành viên của Hội đồng là lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể trong tỉnh và tổ thư ký giúp việc cho Hội đồng. Đồng chí Nguyễn Văn Tuấn – Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Hội đồng phối hợp công tác phổ biến, giáo dục pháp luật chủ trì Hội nghị.

Vĩnh Phúc: Nâng cao chất lượng giáo dục pháp luật trong nhà trường 25/02/2011

Thực hiện Quyết định số 1928/QĐ-TTg ngày 20/11/2009 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Nâng cao chất lượng công tác PBGDPL trong nhà trường”, UBND tỉnh Vĩnh phúc đã ban hành kế hoạch triển khai thực hiện và chỉ đạo các cơ quan chuyên môn của tỉnh hướng dẫn các đơn vị, nhà trường thành lập Ban chỉ đạo thực hiện Đề án; hướng dẫn thực hiện “tuần sinh hoạt công dân cho học sinh, sinh viên” theo từng năm học; xây dựng Tủ sách pháp luật, thành lập Tổ công tác pháp chế của Sở Giáo dục và đào tạo…

Nghệ An: Hội đồng phối hợp công tác PBGDPL tỉnh triển khai nhiệm vụ năm 2011 23/02/2011

Vừa qua, Hội đồng phối hợp công tác PBGDPL tỉnh tổ chức Hội nghị bàn nhiệm vụ trọng tâm, giải pháp thực hiện công tác PBGDPL năm 2011. Hội nghị dưới sự chủ trì của đồng chí Nguyễn Xuân Ьường, Phó chủ tịch UBND tỉnh- Chủ tịch Hội đồng phối hợp công tác PBGDPL tỉnh.

Bắc Kạn: Tổng kết Chương trình 212 23/02/2011

Ngày 13/01/2011, UBND tỉnh Bắc Kạn đã tổ chức tổng kết Chương trình hành động quốc gia phổ biến, giáo dục pháp luật và nâng cao ý thức chấp hành pháp luật cho cán bộ, nhân dân ở xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh từ năm 2006 đến năm 2010 (Chương trình 212). Tham dự hội nghị có đồng chí Triệu Đức Lân - Ủy viên ban thường vụ - Phó chủ tịch UBND tỉnh và các thành viên Ban chỉ đạo Chương trình 212 của tỉnh; Lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh; lãnh đạo UBND cấp huyện và các tập thể, cá nhân có thành tích được khen thưởng.

Bắc Kạn: Đẩy mạnh thực hiện Pháp lệnh về tổ chức và hoạt động hoà giải cơ sở 22/02/2011

Sau 4 năm thực hiện Kế hoạch số 134/KH-UBND ngày 06/9/2006 của UBND tỉnh tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 13/2000/CT-UB ngày 26/5/2000 về việc đẩy mạnh thực hiện Pháp lệnh về tổ chức và hoạt động hòa giải cơ sở, Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn đã đạt được một số kết quả sau:

Bình Định: Tổ chức phiên họp tổng kết công tác năm 2010, triển khai nhiệm vụ năm 2011 của Hội đồng phối hợp công tác phổ biến, giáo dục pháp luật 22/02/2011

Ngày 25/01/2011, Hội đồng phối hợp công tác phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) tỉnh Bình Định tổ chức phiên họp tổng kết công tác năm 2010 và triển khai nhiệm vụ năm 2011. Phiên họp có sự tham dự của hơn 80 đại biểu là thành viên, tổ thư ký Hội đồng phối hợp công tác PBGDPL tỉnh, Chủ tịch Hội đồng phối hợp công tác PBGDPL huyện, thành phố và Trưởng Phòng Tư pháp 11 huyện, thành phố trong tỉnh. Phiên họp do đồng chí Nguyễn Thị Thanh Bình – Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng phối hợp công tác PBGDPL tỉnh chủ trì.

Hội đồng phối hợp công tác phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh Bến Tre kiểm tra công tác PBGDPL trên địa bàn tỉnh. 21/02/2011

Theo Kế hoạch số 1973/KH-HĐPH ngày 26/11/2010, Hội đồng phối hợp công tác PBGDPL tỉnh Bến Tre đã thành lập đoàn kiểm tra công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2010. Đoàn kiểm tra do ông Trần Lương Phổ - Phó chủ tịch Hội đồng PBGDPL tỉnh, giám đốc Sở Tư pháp làm trưởng đoàn, cùng các thành viên của Hội đồng tiến hành kiểm tra việc thực hiện các văn bản chỉ đạo, việc phối hợp và triển khai công tác PBGDPL năm 2010 tại Hội đồng PBGDPL các huyện Chợ Lách, Mỏ Cày Nam, Giồng Trôm và thành phố Bến Tre.

Lai Châu tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục năm 2010 21/02/2011

Ngày 14/01/2011, Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu tổ chức Hội nghị Tổng kết hoạt động Hội đồng phối hợp công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2010 và đề ra phương hướng năm 2011. Đến dự và chủ trì Hội nghị có đồng chí Bùi Từ Thiện - Uỷ viên Ban thường vụ - Phó chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, chủ tịch Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh và đại diện lãnh đạo Sở Tư pháp, cùng gần 30 đại biểu là các thành viên của Hội đồng tỉnh, thành viên tổ thư ký.

Sóc Trăng: Ban hành Kế hoạch công tác phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2011 17/02/2011

Nhằm triển khai thực hiện Nghị quyết số 61/2007/NQ-CP của Chính Phủ về việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW ngày 09/12/2003 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ nhân dân. Ngày 24 tháng 01 năm 2011 Uỷ ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng ban hành Kế hoạch số 02 /KH-UBND về công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn tỉnh năm 2011 như sau: